home

Zafehouze

Rozwiązanie ZAFEPASS zapewnia:
- niezwykle bezpieczny dostęp użytkownika do dowolnych zasobów z dowolnego miejsca i urządzenia
- zaszyfrowane dane w stanie spoczynku na dowolnym nośniku, dowolnym urządzeniu i dowolnej usłudze w chmurze
- bezpieczeństwo oparte na mikroperymetrach, uniemożliwiające powodzenie ataków z każdego kąta, w tym z krawędzi (klient i/lub backend)
- bardzo niskie obciążenie zasobów - użytkownika, administratora i IT
- bardzo duże możliwości adaptacyjne i szybkość wdrożenia (zaledwie kilka godzin)
 
Zafepass oparty jest na opatentowanym rozwiązaniu PREVENT & PROTECT, wspierającym IT, OT, IoT i IIoT w ramach jednej platformy. Jedno spójne rozwiązanie, obejmujące end-to-end umożliwiając użytkownikom bezpieczne połączenie z dowolnym zasobem, z dowolnego miejsca i urządzenia. Niektóre z unikalnych możliwości Zafepass to wsparcie "efemerycznej łączności" (null-state) oraz wyrafinowane opcje forensics i resiliency. Zafepass może uruchamiać aplikacje z urządzenia pod pełną kontrolą, z dowolnego systemu backendowego natywnie lub w pamięci (po stronie użytkownika). Po wyjściu z urządzenia, jeśli zostanie to skonfigurowane, Zafepass usunie/wymaże wszystkie artefakty, bloki pamięci, ukryte dane i wiele innych. Nie będzie żadnych śladów - z wyjątkiem komunikacji na porcie-22 (ruch SSH). Ponadto Zafepass może zainstalować poprawki, sprawdzić obecność złośliwego oprogramowania itp. przed uruchomieniem listy zasobów użytkownika w przestrzeni roboczej użytkownika. Zafepass używa SSH2 o dużym szyfrze do szyfrowania warstwy zewnętrznej - i podobnej, nigdy nie naruszonej warstwy wewnętrznej ... stąd Zafepass nie używa 'x.509' ani nie ma potrzeby stosowania VPN, IAM, PIM/PAM, DLP, CASB, MDR, EDR i wielu innych rozwiązań cyberprzemysłu. Zafepass został zaprojektowany z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i od razu wspiera CMMC 2.0 Departamentu Obrony, dyrektywę NIS2 Unii Europejskiej, jak również spełnia wymogi GDPR i prywatności danych.
 
Zafepass jest oprogramowaniem instalacyjnym - licencjobiorca ma pełną kontrolę nad rozwiązaniem, w tym nad szyfrowanymi obszarami przechowywania danych zdefiniowanymi przez IT - zarówno na urządzeniu lokalnym (po stronie użytkownika), jak i w dowolnym obszarze przechowywania danych w chmurze. Unikalna funkcja kontrolująca dane i prywatność danych w chmurze. Z poziomu centralnej konsoli zarządzania można kontrolować wszystkie polityki bezpieczeństwa na poziomie indywidualnym. Jest to najbardziej zaawansowane na rynku rozwiązanie dostępu, komunikacji i bezpieczeństwa oparte na mikroperimetrach.       
 
 
Strona internetowa: https://zafehouze.com/