home

Konsjerże

Wiktor Bujnicki

wiktor_bujnicki.jpg

Jestem absolwentem kierunków Prawo w biznesie i Europeistyka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tuż po ukończeniu studiów w 2016 roku zacząłem pracować przy projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej - najpierw w ramach współpracy z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich, a później jako pracownik Urzędu Miasta Lublin. Od 2016 r. również współpracuję z Fundacją Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach tej współpracy pomagam przedsiębiorcom w wejściu na rynek europejski, między innymi: rejestruję działalność gospodarczą, legalizuję pobyt i prace zarówno założycieli jak i pracowników, wspieram w komunikacji z organami państwowymi i samorządowymi. Pochodzę z Ukrainy, ale już od 10 lat mieszkam w Polsce. Pozwala mi to bezproblemowo komunikować się zarówno w języku ukraińskim jak i polskim. Znam również język rosyjski na poziomie bardzo dobrym oraz angielski na poziomie dobrym.

 

 

Diana Ciszewska

diana_ciszewska.jpg

Jestem absolwentką uczelni wyższych w Polsce, USA i Japonii. Od prawie dekady pracuję jako specjalista ds. relacji biznesowych w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.
Pomagałam firmom w rozpoczęciu działalności w Lublinie, znalezieniu zarówno kontrahentów, jak i klientów, a także w poszukiwaniu możliwości realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. Od ubiegłego roku pełnię funkcję Kierownika Zespołu Biura Wspierania Przedsiębiorczości. Moje główne obowiązki skupiają się na obsłudze bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wspieraniu lokalnych przedsiębiorców w rozwoju gospodarczym i budowaniu sieci kontaktów, a także promowaniu nowych inicjatyw typu start-up. Dodatkowo pełniłem funkcję Kierownika Projektu w kilku projektach finansowanych z funduszy unijnych - m.in. w programie Interreg Europe oraz URBACT III.
Znam język angielski na poziomie zaawansowanym.
Prywatnie szczęśliwa żona, mama córki. W wolnym czasie lubię tańczyć, ćwiczyć jogę i jeździć na rowerze tandemowym.

Yaroslav Kit

yaroslav_kit1.jpg

Jestem absolwentem ukraińskich, niemieckich i polskich uczelni. Po obronie tytułu MBA z marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego kierowałem firmą na Ukrainie. Doradzałem przy prowadzeniu przedsiębiorstw w Niemczech, Austrii i Polsce. Byłem analitykiem w kilku fundacjach europejskich, w tym Think Visegrad V4 Think Tank Platform. Od siedmiu lat zdobywam duże doświadczenie jako koordynator projektów w Instytucie Religii i Społeczeństwa na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie. W tym czasie realizowałem projekty finansowane z Kanady, USA, Japonii, Niemiec i Polski. Od kilku lat pracuje w Lublinie jako doradca przy projektach unijnych, analityk i tłumacz. Władam biegle językiem polskim, ukraińskim i rosyjskim. Dobry niemiecki i podstawowy angielski. Umiejętności: Zarządzanie projektami, zorientowanie na rozwiązania, analiza danych, rozwiązywanie problemów, budowanie relacji, zarządzanie innowacjami, dokumentacja, analiza klastrów, Microsoft Office (PowerPoint, Excel, Access). Szczegółowe doświadczenie: tłumaczenia medyczne (Pl-Ua-Pl); współpraca z firmami z branży telekomunikacyjnej i informatycznej; doświadczenie w organizacji osobistej legalizacji pobytu w Polsce; przygotowywanie zezwoleń, korespondencji i kontaktów z instytucjami państwowymi.

Sławomir Roszczenko

slawomir_roszczenko.jpg

Jestem Lublinianinem od urodzenia. Od 20 lat zajmuję się zawodowo współpracą międzynarodową i wsparciem przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Lublin. Posiadam znakomite rozeznanie w lokalnym rynku oraz środowisku oraz doświadczenie w kontaktach z administracją wszystkich szczebli. Najwyższe standardy pracy z wymagającym klientem biznesowym zdobyłem podczas pracy w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Aktualnie jestem odpowiedzialny za program wsparcia eksportu firm z Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Byłem autorem i koordynatorem kilku projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, stąd umiejętności zarzadzania i rozliczania projektów, stosowania procedur przetargowych czy pracy nad dokumentami strategicznymi. Ukończyłem także studia podyplomowe “Project Management” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Biegle posługuję się językiem ukraińskim, w stopniu dobrym rosyjskim i angielskim. Jestem wielkim zwolennikiem wykorzystywania metodyk projektowych i nowoczesnych technologii, uwielbiam także aktywny tryb życia oraz pasjonuje mnie fizyka kwantowa i kosmologia.

 

 

Dariusz Suszyński

dariusz_suszynski.jpg

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą SUDAR Dariusz Suszyński od 2017 roku jak również jestem udziałowcem i wiceprezesem dwóch spółek z o.o. pod nazwami Moja Familia oraz Centrum Rozwoju POWER. Ukończyłem Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jak również studia podyplomowe z zakresu doradztwa biznesowego (2020) na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyłem również Master of Business Administration Human Resources na Wyższej Szkole Zarządzania Personelem (2021). Zajmuję się funduszami unijnymi, przygotowuję wnioski aplikacyjne jak również jestem trenerem kompetencji miękkich i zawodowych w tym prowadzę zajęcia ABC Przedsiębiorczości. W życiu jak i w pracy kieruję się zasadą „Mogę nie wiedzieć wszystkiego, ale mam obowiązek znaleźć informacje na zadany temat”.