home

Konsjerże

Wiktor Bujnicki

wiktor_bujnicki.jpg

Jestem absolwentem kierunków Prawo w biznesie i Europeistyka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tuż po ukończeniu studiów w 2016 roku zacząłem pracować przy projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej - najpierw w ramach współpracy z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich, a później jako pracownik Urzędu Miasta Lublin. Od 2016 r. również współpracuję z Fundacją Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach tej współpracy pomagam przedsiębiorcom w wejściu na rynek europejski, między innymi: rejestruję działalność gospodarczą, legalizuję pobyt i prace zarówno założycieli jak i pracowników, wspieram w komunikacji z organami państwowymi i samorządowymi. Pochodzę z Ukrainy, ale już od 10 lat mieszkam w Polsce. Pozwala mi to bezproblemowo komunikować się zarówno w języku ukraińskim jak i polskim. Znam również język rosyjski na poziomie bardzo dobrym oraz angielski na poziomie dobrym.

 

 

Diana Ciszewska

diana_ciszewska.jpg

Jestem absolwentem kierunków Prawo w biznesie i Europeistyka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tuż po ukończeniu studiów w 2016 roku zacząłem pracować przy projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej najpierw w ramach współpracy z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich, a później jako pracownik Urzędu Miasta Lublin. Od 2016 r. również współpracuję z Fundacją Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach tej współpracy pomagam przedsiębiorcom w wejściu na rynek europejski, między innymi: rejestruję działalność gospodarczą, legalizuję pobyt i prace zarówno założycieli jak i pracowników, wspieram w komunikacji z organami państwowymi i samorządowymi. Pochodzę z Ukrainy, ale już od 10 lat mieszkam w Polsce. Pozwala mi to bezproblemowo komunikować się zarówno w języku ukraińskim jak i polskim. Znam również język rosyjski na poziomie bardzo dobrym oraz angielski na poziomie dobrym.

 

 

Yaroslav Kit

yaroslav_kit1.jpg

Jestem absolwentem ukraińskich, niemieckich i polskich uczelni. Po obronie tytułu MBA z marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego kierowałem firmą na Ukrainie. Doradzałem przy prowadzeniu przedsiębiorstw w Niemczech, Austrii i Polsce. Byłem analitykiem w kilku fundacjach europejskich, w tym Think Visegrad V4 Think Tank Platform. Od siedmiu lat zdobywam duże doświadczenie jako koordynator projektów w Instytucie Religii i Społeczeństwa na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie. W tym czasie realizowałem projekty finansowane z Kanady, USA, Japonii, Niemiec i Polski. Od kilku lat pracuje w Lublinie jako doradca przy projektach unijnych, analityk i tłumacz. Władam biegle językiem polskim, ukraińskim i rosyjskim. Dobry niemiecki i podstawowy angielski. Umiejętności: Zarządzanie projektami, zorientowanie na rozwiązania, analiza danych, rozwiązywanie problemów, budowanie relacji, zarządzanie innowacjami, dokumentacja, analiza klastrów, Microsoft Office (PowerPoint, Excel, Access). Szczegółowe doświadczenie: tłumaczenia medyczne (Pl-Ua-Pl); współpraca z firmami z branży telekomunikacyjnej i informatycznej; doświadczenie w organizacji osobistej legalizacji pobytu w Polsce; przygotowywanie zezwoleń, korespondencji i kontaktów z instytucjami państwowymi.

Sławomir Roszczenko

slawomir_roszczenko.jpg

Jestem Lublinianinem od urodzenia. Od 20 lat zajmuję się zawodowo współpracą międzynarodową i wsparciem przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Lublin. Posiadam znakomite rozeznanie w lokalnym rynku oraz środowisku oraz doświadczenie w kontaktach z administracją wszystkich szczebli. Najwyższe standardy pracy z wymagającym klientem biznesowym zdobyłem podczas pracy w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Aktualnie jestem odpowiedzialny za program wsparcia eksportu firm z Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Byłem autorem i koordynatorem kilku projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, stąd umiejętności zarzadzania i rozliczania projektów, stosowania procedur przetargowych czy pracy nad dokumentami strategicznymi. Ukończyłem także studia podyplomowe “Project Management” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Biegle posługuję się językiem ukraińskim, w stopniu dobrym rosyjskim i angielskim. Jestem wielkim zwolennikiem wykorzystywania metodyk projektowych i nowoczesnych technologii, uwielbiam także aktywny tryb życia oraz pasjonuje mnie fizyka kwantowa i kosmologia.

 

 

Dariusz Suszyński

dariusz_suszynski.jpg

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą SUDAR Dariusz Suszyński od 2017 roku jak również jestem udziałowcem i wiceprezesem dwóch spółek z o.o. pod nazwami Moja Familia oraz Centrum Rozwoju POWER. Ukończyłem Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jak również studia podyplomowe z zakresu doradztwa biznesowego (2020) na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyłem również Master of Business Administration Human Resources na Wyższej Szkole Zarządzania Personelem (2021). Zajmuję się funduszami unijnymi, przygotowuję wnioski aplikacyjne jak również jestem trenerem kompetencji miękkich i zawodowych w tym prowadzę zajęcia ABC Przedsiębiorczości. W życiu jak i w pracy kieruję się zasadą „Mogę nie wiedzieć wszystkiego, ale mam obowiązek znaleźć informacje na zadany temat”.