home

Partnerzy

Partnerzy Biznesowi w projekcie Connect Poland Prize pełnią rolę Odbiorców Technologii lub Inwestorów. Ich zadaniem jest wparcie procesu rozwoju innowacyjnego, nieskomercjalizowanego dotychczas na terenie Polski rozwiązania, a także jego walidacji.  Docelowo Odbiorca Technologii ma za zadanie testowo wdrożyć akcelerowane rozwiązania, a Inwestor doprowadzić proces do momentu podpisania Term sheet

Aplikujący do projektu zespół może skorzystać z Partnerów Biznesowych współpracujących w ramach projektu Connect Poland Prize. Opis ich potencjału, działalności oraz wyzwań i oczekiwań, ma pomóc start-upom dopasować swoją innowację do możliwości i obszaru działania Partnera Biznesowego. Naszą rolą jest połączenie innowacyjnych pomysłów pochodzących z zagranicy z polskimi przedsiębiorstwami – Partnerami Biznesowymi Connect Poland Prize.

Nasi Partnerzy Biznesowi są zaangażowani w cały proces akceleracji, począwszy od działań rekrutacyjnych, poprzez fazę soft landingu i rozwoju, po właściwą akcelerację i post akcelerację. Są również włączeni w działania eksperckie i promocyjne.

Wybierz Swojego Partnera Biznesowego!