home

Wyniki drugiej rundy naboru

Szanowne Start-upy,

niniejszym informujemy, że zakończyliśmy ocenę merytoryczną i publikujemy wyniki drugiej rundy naboru.

Prosimy o sprawdzenie swojego wyniku na Liście Pomysłów Biznesowych rekomendowanych do udziału w programie