home

Task4M

Platforma grywalizacyjna Task4M ma na celu tworzenie zindywidualizowanych zadań, poprzez które przedsiębiorcy mogą nawiązywać interesującą, angażującą i sprawną współpracę z użytkownikami / klientami. Przedsiębiorca dostaje narzędzie, w którym definiuje zadania do wykonania przez użytkownika / klienta i proponuje za nie wybraną metodę gratyfikacji, zależną od specyfiki segmentu działalności firmy (np. rabat / bon / promocja). Platforma umożliwia elastyczne definiowanie zadań i dostosowywanie ich do potrzeb firmy, wprowadzanie zindywidualizowanego systemu nagradzania, pozyskiwanie informacji handlowych i marketingowych, a w konsekwencji wprowadzenie nowej jakości w inicjowaniu kontaktu z klientem i zarządzaniu relacją z nim. Użytkownik natomiast podejmując zadania wyznaczone przez przedsiębiorcę zyskuje możliwość realizacji korzyści, które może zmaterializować w sklepie dostępnym z poziomu platformy.

Wykorzystanie mechanizmów znanych z grywalizacji sprawia, że platforma nie będzie wyłącznie narzędziem do prowadzenia biznesu, ale także miejscem dostarczającym rozrywkę i okazję do rywalizacji. Użytkownik / klient stając się uczestnikiem gry, decyduje się na wykonanie zadania, w które angażuje się na zasadzie analogicznej jak w grze.

System IoT, na którym oparta jest platforma, umożliwi adresowanie zadań do użytkowników znajdujących się w lokalizacji zbliżonej do miejsca, w którym zadanie ma być wykonane. Skróci to w istotny sposób proces weryfikowania grupy docelowej, a w konsekwencji pozwoli efektywniej zarządzać procesem realizacji wskazanych zadań.
Rozwiązanie dostarcza wymiernych korzyści dla wszystkich uczestników platformy. Nie pozostaje bez wpływu także na otoczenie: wpływa na zmianę stylu pracy i życia oraz na redukowanie śladu węglowego.

Strona internetowa: https://www.task4m.com/