home

STRATEGYHAND.EU

Aplikacja oparta na metodyce rynku celów, służąca do operacjonalizacji strategii i partycypacyjnego systemu zarządzania przez cele. Aplikacja internetowa (chmurowa) ułatwi zarządzanie firmami, organizacjami i instytucjami. Aplikacja umożliwi aktywny udział kadry menedżerskiej i pracowników w tworzeniu i operacjonalizacji strategii. Aplikacja umożliwi zdalne zarządzanie systemem celów tj. definiowanie, kontrole poprawności i rozliczanie celów firmowych i indywidualnych, w tym poprzez wsparcie systemu IoT (dla celów niższych szczebli organizacyjnych).

Działanie
Aplikacja licencjonowana w wersji on-line (chmurowej) SAAS lub sprzedawana do instalacji na serwerach kupującego. Serwis 24/7 i helpdesk. Wdrożenia na życzenie i wsparcie merytoryczne

Skalowalność
Aplikacja może być sprzedawana „z półki”, bez konieczności zakupu zewnętrznego wsparcia wdrożeniowego. Obsługa w dowolnym języku umożliwi sprzedaż globalną bezpośrednio lub przez dystrybutorów


Strona internetowa: https://www.strategyhand.pl/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/strategy-hand-052779256/