home

Spher Solutions

System do prowadzenia w warunkach terenowych audytów energetycznych. System obsługiwany za pomocą tableta/smartfona umożliwia bezpośrednie gromadzenie i agregowanie danych z urządzeń współpracujących. Dane rozwiązanie posiada także możliwość (dedykowane API) integracji z sieciami przemysłowymi co umożliwi gromadzenie danych na potrzeby audytu infrastruktury przemysłowej.

Dzięki temu systemowi możliwa jest realizacja prac terenowych przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy i tym samym zwiększenie efektywności zespołów eksperckich koordynujących procesy audytorskie.

Strona internetowa: https://twojaudytenergetyczny.pl/