home

SPARESTY

Przedmiotem projektu jest aplikacja mobilna IT/ICT - nowy zakres funkcjonalności: portal do oferowania, szukania i tworzenia ofert, lokalizowania punktów, udostępnienie możliwości integracji kampera z pojazdem użytkownika w celu śledzenia jazdy i stanu technicznego kampera (wykorzystanie systemu IoT – magistrala CAN). Jest to rozwiązanie w zaawansowany sposób przetwarzające informacje przy wykorzystaniu technologii cyfrowych i oprogramowania do przekazywania i przekształcania informacji.

 


Strona internetowa: https://www.sparesty.com  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sparesty-sp-z-o-o/