home

SELFCAST EASTERN EUROPE

Platforma Selfcast SaaS jest technicznie zbudowana wokół wielu mikrousług, które są częściowo hostowane w chmurze (w tym Amazon AWS, Google Firebase), a częściowo przez duńskiego dostawcę hostingu Kubernetes na platformie OpenShift Container.

Platforma została zaprojektowana tak, aby mogła się silnie skalować, aby mogła obsługiwać stopniowo rosnącą liczbę jednoczesnych użytkowników i rosnącą liczbę lokalizacji geograficznych.

Aplikacja pomaga wyszukiwać talenty za pomocą rozpoznawania twarzy, istanieje możliwość zdalnego sterowania kamerą w inteligentnych urządzeniach Talents do sesji wideo na żywo w kilku lokalizacjach (IoT), cyfrowa usługa Pay-Roll (Blockchain), optymalizacja bazy danych (AI), system planowania produkcji, społeczność talentów, casting wideo na platformie i wiele innych.


Strona internetowa: https://selfcast.com/  

Facebook: https://www.facebook.com/Selfcast.ee?locale=pl_PL 

Instagram: https://www.instagram.com/selfcast.dk/ 

YouTube: https://www.youtube.com/@Selfcast