home

SCENTTECH

Technologia rejestracji zapachów, która byłaby w stanie wychwytywać z powietrza i konserwować cząsteczki zapachów zasobów biologicznych w celu ich późniejszego ponownego wąchania w sposób przyjazny dla środowiska w porównaniu z tradycyjnymi sposobami ekstrakcji zapachowej (rozpuszczanie zasobów biologicznych w rozpuszczalniku organicznym lub destylacja).

Kamera zapachowa oparta jest na technologii gazowej headspace stosowanej głównie w chemii. Procesy biotechnologiczne i chemiczne, bioprodukty oraz produkty chemii specjalistycznej i inżynierii środowiska wpisują się w priorytety wymienione w KIS. Kamera zapachowa będzie innowacyjnym urządzeniem dla rynku elektroniki użytkowej, wspierając tym samym specjalizację elektroniki. Kamera zapachowa zapewni innowacyjne kanały dystrybucji zapachów dla swojego użytkownika, dzięki czemu będzie wspierać multimedia w ramach specjalizacji inteligentnych technologii.