home

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

PGNiG jest liderem na krajowym rynku energetycznym. Przedsiębiorstwo jest aktywnie zaangażowane w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań z m.in. zakresu energetyki, cyberbezpieczeństwa oraz IIoT. W ramach tzw. „zielonego zwrotu” intensyfikuje działania na rzecz rozwoju OZE, paliw alternatywnych, technologii wodorowych czy związanych z pozyskiwaniem biometanu. Przedsiębiorstwo rozwija również własne kompetencje w zakresie energetyki wiatrowej i fotowoltaiki. W obszarze IIoT zainteresowanie skupia się wokół projektów predictive/prescriptive maintenance, pozwalających na zdalne przewidywanie i zapobieganie awariom oraz rozwiązania smart metering – umożliwiające uzyskanie większej ilości informacji o stanie zużycia energii, dzięki komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi a licznikami, co przekłada się na większą efektywność energetyczną.

W działalności GK PGNiG wyróżniamy 4 segmenty:

  1. Poszukiwanie i wydobycie
  2. Obrót i magazynowanie
  3. Dystrybucja
  4. Wytwarzanie

PGNiG zainteresowane jest poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez startupy pochodzące spoza Polski, które mogą się przyczynić do rozwoju prowadzonej przez PGNiG działalności gospodarczej, a także do promocji własnych działań innowacyjnych. PGNiG rozwija działalność innowacyjną w formule open innovation, poprzez podejmowanie współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w celu identyfikacji trendów i rozwijania nowych zaawansowanych produktów, opanowywania nowych rynków czy wdrażania nowych modeli biznesowych.

Link do strony partnera: www.pgnig.pl