home

INTEGRI

Integri - usługa E-integracja i team building. 
Platforma będzie bazować na autorskim programie psychologów biznesu oraz managerów - praktyków oraz czerpać z wieloletniego know-how twórców w zakresie realizacji integracyjnych wyjazdów oraz eventów firmowych, dzięki czemu dane wydarzenie będzie mogło być personalizowane, a scenariusze dobrane w oparciu o wyniki analizy psychologicznej członków zespołu.

Narzędzie ma służyć do stworzenia lub wzmocnienia relacji między członkami zespołu oraz do lepszego poznania członków zespołu przez team leaderów oraz  kadrę zarządzającą, w określonych, wykreowanych sytuacjach mających odwzorować sytuacje z życia realnego, takie jak: sytuacje formalne/ zawodowe, sytuacje nieformalne/ prywatne, stres/ skupienie, presja czasu/ zmęczenie, rozrywka/ odpoczynek, kreacja/ automatyzacja pracy itd., budowanie relacji/ wpływanie na ludzi, wykonywanie/ planowanie.

Przeznaczona dla organizacji i przedsiębiorstw zatrudniających: osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży oraz w trakcie urlopu opiekuńczego, osoby starsze, pracowników w trybie home office, pracowników w różnych lokalizacjach, często oddalonych o setki lub tysiące kilometrów oraz dla menagerów chcących wzmocnić relacje w zespole.

Strona internetowa: https://www.e-integri.pl/  

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088176845942 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/e-integri-sp-z-o-o-b2b703256/