home

FUTURESOL

Technologia powłok opartych na pierwiastkach ziem rzadkich mających na celu poprawę efektywności ogniw fotowoltaicznych poprzez konwersję fal UV na światło widzialne.

Celem projektu jest komercjalizacja technologii powłok opartych na pierwiastkach ziem rzadkich mających na celu poprawę efektywności ogniw fotowoltaicznych poprzez konwersję fal UV na światło widzialne. Technologia oparta jest na surowcach naturalnych, przyjaznych dla środowiska. Dzięki właściwościom fotokatalitycznym powłok możliwa będzie poprawa efektywności ogniw fotowoltaicznych co może mieć znaczący wpływ na rozwój zrównoważonej energetyki odnawialnej.

Największym problemem ograniczonej wydajności ogniw słonecznych jest niedopasowanie miedzy odpowiedzią spektralną ogniwa a promieniowaniem widma słonecznego. Dzięki naszemu rozwiązaniu możliwa jest absorbcja promieniowania UV które nie jest w pełni wykorzystywane przez panel fotowoltaiczny i jego przesunięcie do promieniowania światła widzialnego które jest efektywnie wykorzystywane przez ogniwo.

W naszych badaniach wykorzystaliśmy metody down-converion i down-shifting. W metodzie down-conversion jeden foton o wyższej energii zostaje przekonwertowany na dwa identyczne fotony o tej samej energii. W metodzie down-conwersion foton o wyższej energii zostaje przekonwertowany na foton o niższej energii.