home

EDI-THOR

Rozwój odnawialnych źródeł energii wymaga od właścicieli takich obiektów uważnego monitorowania ich stanu i modernizacji całego kompleksu. Są to obiekty o szczególnej specyfice i wymagające rozwiązania dostosowanego do działań profilu.

Pomysł polega na wykorzystaniu funkcji umożliwiających efektywne administrowanie konkretnymi obiektami OZE. Mowa o oprogramowaniu, które posiada specjalny panel administracyjny i umożliwia w postaci m.in. kalendarza i sekcji tematycznych raportowanie, dodawanie, usuwanie i monitorowanie:
a) zlecone, wykonane i planowane prace techniczne w obiekcie,
b) stan techniczny obiektu, w tym np. wykonanie określonych paneli itp.
c) kontrole i inspekcje,
d) zasoby przechowywane w obiekcie,
e) harmonogramy pracownicze,
f) dokumentacja elektroniczna.

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://edithor.pl/