home

DKR-TECHNOLOGY

Inteligentne tagi produktowe i logistyczne oparte na technologii elektroniki drukowanej

Celem projektu jest komercjalizacja technologii tagów produktowych wykorzystujących komponenty elektroniki drukowanej do komunikacji ze smartfonami oraz handheldami.
Produkt i technologia komercjalizowana w ramach projektu jest odpowiedzią na rosnący trend rozwoju kanałów omnichannel oraz automatyzacji procesów logistycznych i sprzedażowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Komercjalizowane w ramach projektu rozwiązanie stanowi nowoczesny nośnik informacji pomiędzy właścicielami marek, dystrybutorami, firmami logistycznymi oraz użytkownikami końcowymi produktów.

Kluczowa przewaga technologiczna jest związana z zabezpieczeniem produkowanych tagów przed podrobieniem czy nieuprawnionym zapisem poprzez wykorzystanie formatu NDEF oraz 32 bitowego szyfrowania dostępu do pamięci chipu. W odróżnieniu od standardowego kodu NFC, wykorzystywany przez nas algorytm kryptograficzny będzie elementem posiadającym dwie warstwy przechowujące informacje. Pierwsza warstwa będzie zbieżna z tradycyjnym standardem NFC natomiast dane zawarte w drugiej warstwie będą miały charakter zaszyfrowany uniemożliwiający ich bezpośrednią analizę. Integralną część rozwiązania stanowiła będzie aplikacja do odczytu tagów wraz z niezależnym modułem do zapisu i szyfrowania.