home

CM

Call Manager - aplikacja do zarządzania rozmowami biznesowymi w firmie

Misją CM Sp. z o.o. jest dostarczenie organizacjom innowacyjnego narzędzia, które usprawnia telefoniczny kontakt z klientami, kontrahentami i partnerami biznesowymi oraz ułatwia zarządzanie nimi z poziomu wykonawczego.
Firma zidentyfikowała problem niewystarczającej automatyzacji procesów zdalnej sprzedaży i obsługi w przedsiębiorstwach.
CM Sp. z o.o. wspiera w tym wyzwaniu zarówno mniejsze, jak i większe firmy z branży telemarketingowej, spożywczej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, usługowej, e-commerce, edukacyjnej.

Funkcje:

  • ewidencja rozmów telefonicznych
  • przypisywanie numeru, kontaktu z klientem
  • dodawanie notatek do rejestru
  • powiązanie zadań z rejestrem rozmów
  • możliwość edycji rejestru
  • system alertów - np. dany handlowiec nie dzwonił dzisiaj
  • raportowanie rozmów biznesowych

Strona internetowa: https://callmanager.tech 
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/call-manager-cm-sp-z-o-o/