home

ATMOSTEQ

AtmosteQ to technologia neutralizacji emisji CO, CO2, NOx oraz eliminacji drobnych cząstek zawartych w gazach.

System składa się z mineralnego katalizatora, który uaktywnia się w temperaturze 700°C. Umieszcza się go przy wejściu do komina, pomiędzy komorą spalania a kominem. Podczas spalania paliwa kopalnego, gazy przechodzą przez system katalizatora, aktywując go jednocześnie. Po aktywacji, temperatura wewnątrz katalizatora osiąga 1'500°C neutralizując cząsteczki stałe, CO, CO2  i NOx. Cały proces pochłania 25W energii.

Technologia AtmosteQ jest równie skuteczna w przypadku wszystkich instalacji spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel, ciężki olej opałowy itp.

Misją AtmosteQ jest globalne wspieranie środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i redukcję emisji szkodliwych gazów, dzięki prostym rozwiązaniom, łatwemu wdrożeniu i szybkiej efektywności.

Strona internetowa: https://www.atmosteq.com/