home

ASOLUTIONS

Obiekty infrastruktury energetycznej czy obiektów przemysłowych zazwyczaj posiadają systemy kamer i czujników, które pozwalają na kontrolę i możliwość wychwycenia niepożądanych zdarzeń czy też naruszenia terenu. Większość obiektów zatrudnia ochroniarzy, którzy na bieżąco śledzą obraz z kamer i dodatkowo dostają powiadomienia jeśli np. jakaś czujka wychwyciła ruch. Badając rynek takich rozwiązań zauważyliśmy, że większość rozwiązań jest dość prosta i opiera się jedynie na nagrywaniu obrazu z kamer na dysk z ewentualną możliwością podglądu w czasie rzeczywistym. Zazwyczaj przy zainstalowanych czujkach pojawiają się alerty np. w ramach aplikacji. Istniejące rozwiązania są w znacznej większości dedykowane jednemu producentowi osprzętu co nastręcza wiele uciążliwości administratorom systemów i uniemożliwia pełną integrację.

Nasze narzędzie dzięki analizie obrazu oraz agregacji danych z wielu czujników będzie w stanie wychwycić rzeczywiste zagrożenie oraz umożliwiać podgląd w momencie zdarzenia, bez konieczności ręcznej weryfikacji materiału i dopasowywania zdarzenia do danego czujnika. System wyświetlać będzie alerty dla ochrony/właścicieli z możliwością podglądu na żywo. Obsługiwane będą również komponenty sieci przemysłowych takie jak czujniki temperatury, wilgotności oraz pomiaru innych czynników ważnych z poziomu monitoringu infrastruktury energetycznej czy produkcyjnej.

Całość ma być uniwersalna i łączyć się z różnego rodzaju sprzętem dzięki otwartym protokołom integracyjnym (w tym TCP/IP) i autorskiemu API. Model biznesowy zakłada sprzedaż aplikacji w abonamencie rocznym wraz z usługą wdrożeniową. Aplikacja będzie skalowalna, webowa, dzięki czemu łatwo będzie z niej korzystać na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu i wyświetlaczem co znacząco obniży bariery wdrożeniowe rozwiązania. 

Website: https://asolutionspoland.com/