home

PGE Dystrybucja SA

PGE Dystrybucja SA jest jedną ze spółek wchodzących w skład PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja energii elektrycznej zgodnie z posiadaną koncesją. Swoim zasięgiem obejmuje obszar 122 433 km2 (ok. 38% powierzchni kraju). PGE Dystrybucja dostarcza energię elektryczną do ponad 5,4 mln odbiorców południowo - wschodniej i wschodniej Polski. Wykorzystuje do tego sieć dystrybucyjną obejmującą ponad 291 002 km linii energetycznych i 94 203 stacji elektroenergetycznych.

Z uwagi na to, że obszar działalności Spółki podlega szybkim i dynamicznym zmianom, pozyskiwanie wyjątkowych rozwiązań pozwala nie tylko na optymalizację i usprawnianie jakości świadczonych usług, ale może również dać efekt w postaci uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.

Program akceleracyjny, organizowany przez LPNT stanowi dobrą okazję do wyszukania obiecujących rozwiązań, już na wczesnym etapie ich rozwoju. Nowe wyzwania dla PGE Dystrybucja S.A. to między innymi: nowa rola OSD jako podmiotu wspierającego rozwój rynku wykorzystania elastyczności rozproszonych źródeł energii, zarządzanie danymi, współpraca OSP/OSD, nowe technologie informatyczne i teleinformatyczne, rozwój inteligentnych sieci, aktywizacja odbiorców oraz społeczności energetycznych, cyberbezpieczeństwo.

 

 

Link do strony partnera: https://pgedystrybucja.pl/