home

Wyniki trzeciej rundy naboru

Szanowne Start-upy,

niniejszym informujemy, że zakończyliśmy ocenę merytoryczną i publikujemy wyniki tzreciej rundy naboru.

Prosimy o sprawdzenie swojego wyniku na liście rankingowej.