home

Managerowie ds. Akceleracji

Magdalena Leszczyńska

magdalena_leszczysska.jpg

Magda jest menadżerem, pasjonatem nowych technologii, o przedsiębiorczym nastawieniu i doświadczeniu w konsultingu. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła w Deloitte, gdzie pracowała nad międzynarodowymi projektami M&A, doradzając firmom w kwestiach finansowych i strategicznych.

Po dołączeniu do Alior Banku, stworzyła jeden z pierwszych funduszy CVC, gdzie prowadziła transakcje przez wszystkie etapy procesu inwestycyjnego, a także ułatwiała współpracę i rozwijała synergie pomiędzy start-upami a inwestorami korporacyjnymi.

Obecnie pełni funkcję Innovation Lead w Orange B2B, odpowiadając za wyszukiwanie trendów i opracowywanie strategii monetyzacji powstających technologii.

Wykorzystując swoją znajomość rynku VC oraz doświadczenie w zarządzaniu projektami i doradztwie strategicznym, doradza start-upom w zakresie rozwoju produktu, strategii wzrostu i procesu zakładania firmy.

Marta Szczygieł-Majewska

szczygiee-majewska.jpg

Marta Szczygieł-Majewska jest Polskim i Europejskim Rzecznikiem Patentowym. Ukończyła Politechnikę Warszawską jako magister inżynier. Posiada szerokie zaplecze techniczne i praktyczną wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych, biotechnologii, inżynierii medycznej i mechanicznej. Jej doświadczenie obejmuje współpracę z wynalazcami, startupami, funduszami VC oraz renomowanymi kancelariami prawnymi.

Na co dzień wspiera twórców przy sporządzaniu zgłoszeń patentowych i ich procedowaniu przed właściwymi urzędami patentowymi, bada zdolność i czystość patentową rozwiązań technicznych. Zajmuje się transakcjami dotyczącymi własności intelektualnej oraz doradztwem handlowym i strategicznym.

Robert Lauks

robert_lauks.jpg

Kierownik Katedry Psychologii, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, odpowiedzialny za dydaktykę i całokształt spraw związanych z utrzymywaniem relacji pomiędzy WSG a środowiskami akademickimi w Indiach, Afryce oraz Europie Południowej. Do jego zakresu obowiązków należało m.in. nawiązywanie i rozwój partnerskich kontaktów z zagranicznymi instytucjami, uczestnictwo w programach mobilnościowych Erasmus+ i Copernicus, staże, praktyki, wymianę nauczycieli akademickich. Broker Innowacji w strukturze Kreatora Innowacyjności WSG odpowiedzialny za współpracę, pozyskiwanie finansowania i realizację projektów B+R na rzecz przedsiębiorstw. Prokurent Klastra Przemysłów Kreatywnych sp.z oo.o. Od 2015 roku członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego o. Bydgoszcz. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji działań  na rzecz tworzenia startupów i spółek spin off/out (w tym finansowanych ze środków europejskich np. Dotacje dla młodych, Platformy Startowe, Programy Akceleracyjne, Programy Venture Capital) oraz doświadczenie w tworzeniu klastrów i powiązań kooperacyjnych.

Wojciech Majewski

wojciech_majewski-1.jpg

Jestem partnerem zarządzającym w Simpact Fund, pierwszym polskim funduszu VC realizującym strategię Impact Investing. Podczas mojej kariery zawodowej uczestniczyłem w ponad 35 transakcjach VC o łącznej wartości ponad 10 mln EUR, wliczając w to udane wyjścia z inwestycji. Posiadam wykształcenie zarówno finansowe, jak i inżynierskie, ukończyłem SGH, Politechnikę Warszawską oraz National Chengchi University w Tajpei. Moje doświadczenie obejmuje również prowadzenie funduszu deep-tech oraz rolę eksperta i sędziego w wielu programach i konkursach dla startupów z Europy Środkowo-Wschodniej.

Łukasz Wasilik

Jestem absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Polsce. Przez 14 lat współpracowałem z dwoma polskimi startupami jako CEO w IWisher sp z o.o. oraz Growth Manager w Syndose sp.z o.o., obecnie jestem odpowiedzialny za wspieranie startupów jako Incubation Manager w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A. Moim głównym zadaniem jest tworzenie biznesplanów, definiowanie rynków, wspieranie przedsiębiorców w strategiach marketingowych i rozwojowych.

Znam język angielski na poziomie zaawansowanym.