home

BRAVE Venture Capital

BRAVE Venture Capital to grupa funduszy inwestujących w dynamicznie rozwijające się przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju o globalnych aspiracjach. Horyzont inwestycyjny wynosi od 4 do 14 lat. Fundusze inwestują w rozwiązania z obszaru: Internet, IoT & hardware, OZE i Life Science, ze szczególnym uwzględnieniem: MedTech i BioTech.
Fundusz jest założycielem BRAVE Seed Fund, operatora FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO WARMII I MAZUR oraz KUJAWSKO-POMORSKIEGO FUNDUSZ KAPITAŁOWEGO, które są wspólnym przedsięwzięciem Banku Gospodarstwa Krajowego i grupy inwestorów prywatnych.
Kluczowi pracownicy BRAVE Venture Capital z sukcesem zrealizowali dziesiątki inwestycji,
w tym współtworzenie i zarządzanie Funduszami Zalążkowymi, jednym z najbardziej rozpoznawalnych funduszy wspierających innowacyjne start-upy w Polsce. Fundusz powstał po to, aby budować wartość firm w oparciu o wyniki projektów badawczo-rozwojowych. Działa jako inwestor pierwszego kontaktu, pomagając innowacyjnym Pomysłodawcom rozwijać potencjalne firmy i komercjalizować projekty.

 

Link do strony partnera: https://brave.vc/pl